Data NHỰA vặn KH-SV01

khóa niêm phong nhựa vặn, niêm phong thùng hóa chất, kẹp chì tấm bạt che