Data Chốt thùng nhựa KH-SCN01

Thông tin chốt niêm phong thùng nhựa, niêm phong thùng hóa chất, thùng có đai kim loại