Data NHỰA Đốt trúc KH-SDT01

thông tin khóa niêm phong nhựa đốt trúc