0937.386.968

Cáp ĐK Có Lưới Chống Nhiễu 3×2.5 mm2 (Atek Kabel / Sang Jin)

Liên hệ

Cáp Điều Khiển Có Lưới Chống Nhiễu  3×2.5 mm2 (Altek Kabel/ Sang Jin)

  • Phân Loại: Altek Kabel/ Sang Jin
  • Xuất xứ: Altek Kabel – Đức / Sang Jin – Korea
  • Khuyến mãi: Mua Số Lượng Lớn, Liên Hệ để có giá tốt.