Phân biệt khóa niêm phong hàng hóa với khóa thông thường? Có minh họa!

Leave a Reply

error: Content is protected !!