Kẹp chì nhựa 4 ngạnh (mỏ neo)| Niêm phong xe bồn, kẹp chì xe tải

Leave a Reply

error: Content is protected !!