0937.386.968

Lắp đặt hệ thống giám sát khói thải CEMS cho nhà máy xi măng Phúc Sơn

Nhà máy xi măng Phúc Sơn tại Kinh Môn, Hải Dương.

Xi măng Phúc Sơn hiện đang vận hành dây chuyền 1 và xây dựng dây chuyền 2, với công suất dự kiến là 10.000 tấn/ngày, tương đương 3,6 triệu tấn/năm

Với khối lượng khổng lồ đó thì việc thải khói độc ra ngoài môi trường là không thể tránh khỏi.

Để có thể phát triển bền vững, giám sát khói thải sẽ luôn là vấn đề sống còn của nhà máy, không những ở khía cạnh kiểm soát ô nhiễm mà còn ảnh hưởng đáng kể tới hiệu quả sản xuất

Việc lắp đặt Hệ thống CEMS sẽ thu nhập dữ liệu và báo cáo môi trường trong nhà máy có nguồn khí thải lưu lượng lớn theo quy định của pháp luật

Hệ thống CEMs gồm 2 phần: phần đo lường – phân tích và phần báo cáo. Các bộ phân tích đo liên tục các giá trị phát thải, chuyển về hệ thống báo cáo ghi nhận theo chu trình thời gian và tổng hợp lại trên những báo cáo dễ đọc.

Một điểm cực kì quan trọng là giá trị dữ liệu phải chuẩn, không có lỗi. Nếu hệ thống mà chọn không tốt có thể gây ra những kết quả không chính xác, dẫn đến các chi phí rất lớn cho trách nhiệm và tiền phạt vi phạm vượt ngưỡng cho phép

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *